Backbone Switch Nedir? Backbone Switch Kullanım Alanları

Backbone Switch Nedir - Backbone Switch Kullanım Alanları

Switch network ağ sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Switchler, özellikle büyük şirketlerin sistem odalarında yer alır. Ağ teknolojisi için oldukça önemli olan switchin birçok çeşidi mevcuttur. Switch çeşitlerinden bir tanesi, en büyük yükü üzerinde taşıyan Backbone Switch’tir. Backbone Switchin görevi, yükü paylaştırmak veya tüm yükü toplamaktır.

Switch Nedir?

Switch, bağlı olduğu bilgisayarların haberleşmesini sağlayan ağ donanımıdır. Cihazların birbiriyle iletişim halinde olmasını sağlar. Bu cihazlar bilgisayar, diğer ağ donanımları, yazıcılar olabilir. Switch anahtarlama olarak da adlandırılabilir. Üzerinde bulundurduğu portlara cihazlar bağlanır.

Switch anahtarlama yöntemiyle her bir veriyi iletim kanalına ayrı bir yol ile taşıyan cihazlar olarak tanımlanır. Portlarına hangi cihaz bağlandıysa, her biri için ayrı bir yol belirler. Switch, kendine gelen verinin gönderildiği adresi inceler ve o veriyi gönderen ile alıcı arasında sanal bir bağlantı kurar. Doğrudan ilgili bilgisayar ile bağlantı kurar ve diğer bağlı cihazlar bu veri iletiminden haberdar değildir.

İletişimi kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile Switch birleştirilir. Böylece iki veya daha fazla bilgisayar ile istediğiniz kadar işlem yapabilirsiniz. Switchler, gereksiz yaya trafiğini engeller ve uygun fiyatlı yüksek performanslı bir network kurmanıza yardımcı olur.

Backbone Switch Nedir?

Backbone Switch birden fazla switch arasında en fazla yükün bulunduğu birim olarak adlandırılır. Backbone Switch diğer adıyla Omurga Switchler, switchler arasında yükü paylaştırır veya tüm yükü toplar. Ağ üzerindeki temel geçiş yollarını oluşturan yüksek hızlı hat ve bağlantıların oluşturduğu yapıdır.

Kamusal geniş alan ağı (WAN), Backbone Switch masaüstü makinelerine veya diğer son kullanıcı terminallerine bağlanmayan edge switchlerin birbirine bağlanmasını sağlar.

Backbone Network Nedir?

Bir backbone ya da çekirdek parçası olan bir bilgisayar ağı arasında farklı bilgi alışverişi için bir yol sağlayan ağ çeşitli parçaları birbirine LAN ya da Subnetwork ile bağlıdır. Bir Backbone aynı binada, farklı binalarda ya da geniş alanlardaki farklı ağları birbirine bağlayabilir. Genellikle, Backbone Switch kapasitesi ona bağlı ağlardan daha fazladır.

Backbone Switch ve Switch Arasındaki Farklar Nelerdir?

Backbone, birden fazla switch arasında en fazla yükün bulunduğu birimdir. Switch ise bağlı olduğu tüm cihazların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan ağ donanımıdır. Backbone Switch cihazının görevi, switchler arasında yükü paylaştırmak ya da tüm yükü toplamak Backbone Switch’in görevidir.

https://www.longlinenetwork.com/

Menü