Bilgisayar Ağı (Network)

Bilgisayar Ağı - Network

İki veya daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanabilmeyi ve bilgi alışverişini sağlanabilmesi için kullanılan sisteme bilgisayar ağı denir. Bu sistemle bilgisayarlar arası bilgi paylaşımı yapılabilmesinin önünü açar. Bilgisayar ağına bağlanan kişilerin, ağın hem kaynaklarına ulaşabilmesine hem de bilgisayar kullanıcıları ile iletişimde bulunabilmeyi sağlar.

Aralarında fiziksel olarak yakın bulunan bilgisayarların bir ağ üzerinde birleşmesiyle veri transferin gerçekleştirmesine ‘Yerel ağ bağlantısı’ (LAN, Local Area Network) denir. Bu bağlantıyla bilgi alışverişi, veri iletimi, elektronik posta gönderimi gibi birçok olayı gerçekleştirmesini sağlar.

Aralarında fiziksel olarak yakında bulunamayan, uzak bölgelerdeki bilgisayarların oluşturduğu ağlarla birbirine bağlanmasına geniş bölge ağları (WAN, Wide Area Network) denir. Geniş bölge ağalarıyla yerel bölge ağlarını birbirine bağlamasını sağlar. Farklı ülkelerde ise herhangi bir büyük şirketin bilgisayar ağı, farklı ülkelerin yerel bilgisayar ağlarını birbirine bağlamasıyla oluşur.

Ethernet Çözümleri için : https://www.longlinenetwork.com/nic-solutions-introduction/

Bilgisayar Ağının Amaçları

  • Ağ kullanan insanların kendi aralarında iletişimi kolay, etkili bir şekilde kurabilirler.
  • Bilgisayar ağındaki yetkili kullanıcı bir veya birden fazla bilgisayara veri ve bilgilere ulaşabilir.
  • Bilgisayar ağına bağlı olan birisi ağdaki yazılım programlarını diğer bilgisayarlara aktarıp, kurulabilir.
  • Bilgisayar ağında, ağ üzerinden herhangi bir donanım kaynaklarına ulaşılabilir ve kullanılabilir.

Bilgisayar Ağının Tarihçesi

Hawaii Üniversitesi 1960’lı yıllarda ALOHA adlı bir geniş bir ağ kurmuşlardır. Bu ağın kurulmasının amacı bilgisayarların birbirine bağlanabilmesidir. Bu bilgisayar ağının özelliklerinden birisi bu modelin günümüze kadar CSMACD ( Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detect) olarak adlandırılan teknik olmasıdır.

XEROX firması 1972 yılında ilk Ethernet kartını üretmesiyle, 1975 yılında ilk etherneti piyasaya sürmüştür. Ethernet kablolu ya da kablosuz bir şekilde sistemleri birbirine bağlayabilen bir sinyalleşme biçimine denir.

Bilgisayar Haberleşmesinde Kullanılan Model

Bilgisayar haberleşmesi için genelinde OSI modeli vardır. OSI modelinde 1. ve 2. Katmanlarında bilinen Ethernet, ilk defa 1980’li yıllarda Xeroc’un DEC ve Intel firmalarıyla anlaşmasıyla, Ethernet Versiyon 1 için ‘Blue Book Standart’ (Standart Mavi Kitap) adında kullanılan standartları açıklayan bir kitap yayınlanmıştır.

Baseband tekniği , CSMA/CD ve ethernetin ilk yıllarında kullanılan ve uzun yıllardır uygulanan koaksiyel kablo kullanımı anlatılmaktadır. Daha sonraları 1985 yılında Ethernet II adı altında revize edilmiştir.

https://www.longlinenetwork.com

Menü