Ethernet Ve İnternet Arasındaki Farklar

Ethernet Ve İnternet Arasındaki Farklar

İnternet, dünya çapında ağ için bir iletişim protokolüdür. Ethernet ise aynı ortam arabirimleri kullanan yerel bir ağ bağlantısıdır. Buradaki yerel ağ bağlantısı LAN olarak bilinmektedir ve LAN bağımsız ağlardır ancak bir WAN içinde yönlendiriciler gibi İnternet aygıtları aracılığıyla bağlanabilir. Hem internet hem de Ethernet, bilgisayarları bağlamak için kullanılan ağlardan birine aittir. Ethernet ile karşılaştırıldığında, internetin bağlantı aralığı bundan çok daha geniştir. Ethernet, yerel alanlardaki bilgisayarların bağlantılarından sorumlu olan Yerel Alan Ağından (LAN) birine aittir. İnternet teknolojisi, genel olarak bilgisayarlar arasında bağlantı görevi görür. Veri iletimi için TCP / IP protokolünü kullanan internet, birbirine bağlı dev ağlardan oluşan büyük bir ağ oluşturur.

İnternet ve Ethernet

İnternet, elektronik posta sistemleri, dünya çapında web ve dosya paylaşımı yoluyla kaynakların ve bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırır. Kablolu bağlantılar, kablosuz teknoloji veya fiber optik ile bilgisayarlar, yönlendiriciler ve anahtarlar gibi birden çok aygıtı ve aygıtı bağlar. Birden fazla cihaz arasında bir bağlantı görevi gören Ethernet ise, internetten biraz farklıdır. Kablolu bağlantılara dayanır ve bir yerel alan ağı (LAN) oluşturmak için birden fazla cihazı ve anahtarı birleştirir. Dünyanın bir yerindeki bir cihaz, internet üzerinden başka bir yerde bulunan kaynakları kolayca kullanabilir. Ancak Ethernet, yalnızca belirli bir alanda bağlantı kurmayı kolaylaştırır. Dosya paylaşımına izin vermek için internetten bağımsız olmakla birlikte, internet yokluğunda veri paylaşımı için hazır bir seçenek olarak hizmet sağlamak ve küresel hizmetlere erişmek için Ethernet kullanılamaz.

Ethernet Çözümleri için : https://www.longlinenetwork.com/nic-solutions-introduction

İnternet Ve Ethernet Arasındaki Fark Nedir?

İnternet, dünyayı birbirine bağlayan tek ortak unsurdur. Bununla birlikte, Ethernet, sınırlı kapsama alanlarına sahiptir. Ethernet, yalnızca sınırlı bir alana yayılmış güvenilir cihazlardan oluşan bir ağ oluşturur. Bu, Ethernet’i siber güvenlik sorunlarına karşı savunmasız kalan internete göre daha güvenli ortam sağlamaktadır. Ethernet bilgisayarlar yerel ağda aralarında iletişim kurmasını sağlayan bir standart bir teknolojidir. Tüm bu durumların yanı sıra ise Ethernet’in bir veya daha fazla yöneticisi olabilir. Ancak internetin bazı bölümleri yöneticiler tarafından yönetilir ve aynı zamanda tüm interneti kapsayan bir yönetici bulunmamaktadır.

https://www.longlinenetwork.com

Menü