Fiber Ethernet Ne İşe Yarar? Avantajları Nelerdir?

Fiber Ethernet Ne İşe Yarar - Avantajları Nelerdir

Işık hızını bilgisayarlarımıza taşıyan fiber ethernet kavramı son günlerin en popüler konuları arasına girmiştir. Bu yeni teknolojiyi birçok kişi merak eder ve çalışma şeklini öğrenmek ister. Hızlı bir bağlantı isteyenlerin sayısının çoğunlukta olması nedeniyle fiber ethernet bugünkü yaygınlığına ulaşmıştır.

İnternet ve bilgisayar kullanımı insanların zamanının çoğundan tasarruf etmesini sağlamıştır. Hayatımıza getirdiği hız özelliği, giderek hepimizi kendine bağımlı hale getirmiştir. Artık insanlar gerek veri aktarımlarında gerek haberleşmelerinde saniyeler süresince bile beklemek istemezler. Hızın getirdiği kolaylıklar nedeniyle fiber teknolojisi ethernet kullanımını da etkilemiş ve diğer kablo sistemlerinin yerini almıştır.

Diğer kablo sistemi dediğimizde ise, telefon kablolarını kast ediyoruz. Elektrik iletimi esasına dayanan bu kablolar ile mevcut ağ bağlantıları sağlanır. Ancak fiber optik teknolojisinin yaygınlaşması hız kesmeden devam ettiği için artık yeni nesil etnernet ile tanışmanın vakti gelmiş bulunmaktadır.

Fiber Ethernet Ne İşe Yarar?

Fiber ethernet teknolojisi, fiber optik kabloların kullanılması sayesinde verilerin çok daha hızlı paylaşılmasına ve hızlı bir ağ bağlantısı elde edilmesine yarar. Klasik kabloların yerine çekirdeği ile ışık iletimi yapan fiber kablolar kullanılır. Böylece ışık hızı, ethernet hızına da yansır.

Fiber optik kablolarda çekirdek kısmı bulunur. Bu çekirdek, asıl iletimin yapıldığı kısımdır. Çevresini saran bir cam tabakası, onun üzerinde de bir plastik tabakası bulunur. Bu katmanların görevi çekirdeği korumaktır. Diğer kablolar elektrik iletimi yaparken, fiber optik kablolar ışık iletimi yapar. Eski tip kablolarla sağlanan iletim hızı fiber optik kablolar sayesinde katlanarak artmıştır.

Fiber Ethernet Avantajları Nelerdir?

Fiber ethernet kullanımının sağladığı en büyük avantaj hızdır. İletimde karışıklık olmaması net bir veri akışını sağlar. Fiber optik kablolar birbirleri ile etkileşime girmezler. Dolayısıyla görüntü ya da ses net bir şekilde iletilir. Bunun yanında elektrik akımı yerine ışık iletimi kullanılması hızı artıran asıl etkendir. Işık hızını hayatlarımıza getiren fiber optik kablolarının ethernet üzerinde kullanılması veri akışının da hızlı olmasını sağlar.

Fiber optik kabloların elektrik iletimi yapmadıklarından söz etmiştik. Bu da demek olur ki; ethernet kablolarında eğer fiber optik kablolar kullanılırsa yangın çıkarma ihtimali de olmaz. Elektik akımı olmadığına göre yangın tehlikesi de yoktur.

Fiber ethernet kullanımı tüm dünya hızlı ve kesintisiz iletişim ile tanışmıştır. Artık eski tip telefon kabloları ile veri paylaşımı ve iletişim sağlamak tarihe karışmak üzeredir. Bunun için altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Ülkemizde birçok yerleşim yerinde fiber ethernet altyapısı kurulmuş durumdadır. Ancak daha da yaygınlaşması için fiber optik altyapısının tüm ülkeye yayılması gerekir.

Fiber ethernet kullanımı ile yeni bir internet çağının başladığını söyleyebiliriz. Yavaş yavaş insanlar fiber ethernet altyapısına geçiş yaptıkça eksi tip telefon kabloları ile kurulan bağlantılar tamamen bırakılmış olacaktır.

https://www.longlinestore.com

Menü