Fiber Optik Kablo Avantajları

Fiber Optik Kablo Avantajları

Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim de hayatımızı daha fazla etkilemeye başlamıştır ve iletişimin hızlı olması da bu doğrultuda önemli hale gelmiştir.  Verilerin aktarılmasında ve tüm telekomünikasyon işlemlerinde fiber optik kablolar, ayrıcalıklı faydalar sunmaktadır. İçerisinde cam bulunan ve içinden geçmekte olan ışığa kolay bir biçimde yön verebilen kablo olan fiber optik kablolar, diğer kablolar gibi elektromanyetik faktörlerden etkilenmiyor. Fiber optik kablolar, video, veri ve ses iletişimi açısından hükümetler ve askeriye tarafından yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra işletmeler ile pek çok endüstride de kullanımı yaygın bir şekilde kabul görmüştür.

Fiber Optik Kablonun Kullanım Alanları

Geniş bir kullanım alanına sahip fiber optik kablolar, veri aktarımını daha kolay hale getirmesi sayesinde son yıllarda kullanımı yaygınlaşmıştır. Fiber optik kablonun kullanım alanları arasında trafik kontrolü, nükleer enerji santrali, havacılık, santraller arası bağlantı kurma, haberleşme sistemleri, kapalı devre televizyon sistemleri, reklam panoları ve tıp alanında kullanılan bazı aygıtlar yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra elektronik aygıtların birbirine bağlanması, demir yolları sinyalizasyonu, bina içerisinde yer alan tüm iletişim sistemleri ile radyoaktif ışınların iletişiminde yaşanmakta olan bazı bozukluklarda da yine fiber optik kablo kullanılmaktadır.

Fiber Optik Kablo Kullanımının Avantajları

Kullanımı yaygınlaşan ve birçok alanda sıkça kullanılan fiber optik kablolar, pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Fiber optik kablonun kalınlığı saç teli inceliği düzeyinde olduğu gibi taşıma mesafesi de son derece fazladır ve dışarıdan dinlenmesi mümkün değildir. Fiber optik kablonun dışarıdan dinlenmesi imkânsız olduğu için askeri iletişim açısından büyük bir öneme sahiptir. Fiber optik kablonun kanal başına maliyeti oldukça düşüktür ve diğer kablolara oranla da fiziksel açıdan daha hafif ve daha küçüktür. Fiber optik kablolarda gizlilik ile güvenlik esas olup, nükleer silahlardan ya da elektromanyetik darbelerden ve yıldırımlardan etkilenmeleri olası değildir. Ayrıca yağmur, aşırı sıcak veya radyasyon gibi dış etkenlere dayanıklı olan fiber optik kablonun, topraklama sorunu da olmadığı gibi sinyal kaybı olasılığı da bakır tellere oranla daha azdır. Elektrik akışına sahip olmadığı için yangın riski taşımayan fiber optik kabloların en önemli avantajı ve özelliği ise bilgi çalmanın mümkün olmamasıdır.

https://www.longlinenetwork.com

Menü