GigaBit Ethernet Nedir? GigaBit Ethernet Teknolojisinin Avantajları

GigaBit Ethernet Nedir - Avantajları

Günümüz internet teknolojisinde hızın önemi tartışmasız bir noktadadır. Gelişen ağ teknolojilerini göz önünde bulundurduğumuzda internet hızının sürekli olarak gelişmesi söz konusudur. Ağ bağlantıları için kullanlan 10bps Ethernet teknolojisinin yeterli olmaması nedeniyle önce 100 Mbps Fast Ethernet teknolojisi geliştirildi.

Daha sonra 1000 Mbps hızına sahip Gigabit Ethernet teknolojisi geliştirildi. Gigabit Ethernet, Ethernet ve Fast Ethernet teknolojisinin genişletilmiş halidir. Gigabit Ethernet, Ethernet ve Fast Ethernet ile tam uyumlu şekilde geliştirilmiştir.

Ethernet Nedir?

Ethernet, 1970 yılları sonunda PARC- Palo Alto Research Center’da yapılan çalışmalarda oluşturulmuştur. Ethernet, verilerin kabloyla iletilmesini sağlayan bir teknolojidir. Ethernet, bilgisayarlar arasında ağ oluşturmayı sağlar.

Bilgisayarların Ethernet aracılığıyla birbirlerine bağlanabilmeleri için Ethernet kartı verilen bir donanım kullanılır. Ethernet çeşitleri; Ethernet (2.94 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps) ve Gigabit Ethernet (1 Gbps) ve 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)”dir.

Gigabit Ethernet Nedir?

Ağ bağlantıları için kullandığımız 10 Mbps (10 Base -T) Ethernet ve 100 Mbps (100 Base -T) ve Fast Ethernetin genişletilmiş halidir. Kısaca Gigabit Ethenet, Ethernet’ten 100 kat, Fast Ethernet’ten 10 kat, Ethernet’ten de 100 kat hızlıdır. Ethernet ve Fast Ethernet bağlantıları ile tam uyumludur. Orijinal Ethernet 802.3’de tanımlanan Frame Format, CSMA/CD protokol, Flow Control gibi özelliklere sahiptir.

Gigabit Ethernet Çözümleri

DC researc’ün 1996’da yaptığı araştırmaya göre, kurulmuş olan bağlantıların yüzde 80’ini Ethernet teknolojisi oluşturmaktadır. Ethernet’in üstünlüğü 1998’de devam etmiş ve Gigabit Ethernet’e geçiş başlamıştır.Üretici ve ürünlerdeki geniş yelpaze Ethernet ürün fiyatlarının düşük olması Gigabit Ethernet’e geçişi başlatmıştır. Gigabit Ethernet, Ethernet’in yerini almıştır.

Gigabit Ethernet, 1998 yılında fiber kablo üzerinden 1000 Mbps hızında iletişim sağlamak üzere bir standart olarak belirlendi ve 2000 yılı başlarında ise bakır UTP kablolar üzerinden 1000 Mbps hızında veri taşıyabileceğimiz standardı da kabul edildi. Mevcut kategori 5 kablomuzu değiştirmeden ağları Gigabit Ethernet teknolojjisi ile tanıştıran bu teknoloji giderek yaygınlaşmıştır.

Gigabit Ethernet Avantajları

Yüksek bant genişliği ile darboğazları ortada kaldırır. Kategori 5 kablolama yapılmış ağlara kablolar değiştirilmeden uygulanabilir. Full-duplex özelliği ile iki yönlü veri transferi yapılabilir. OpS özellikleri ile eş zaanlı iletim gerektiren uygulamalarda (VoIP, video konferans gibi) performans sağlar. Ekonomiktir.

Gigabit Ethernet Çeşitleri

Gigabit Ethernet ailesinin FO kablo için 1000Base-LX, 1000Base-SX ve 1000Base-CX (Bunlar 802.3z ile tanımlanmıştır); UTP bakır kablo için 1000Base-T (802.3ab ile belirlenmiştir) olarak adlandırılan türevleri vardır.

1000Base -LX

FO kablo kullanılmasına dayanır. Tek modlu fiber (single mod fiber, SMF) veya çok modlu fiber (Multi Mod Fiber, MMF) kablo kullanılabilir; SMF kablo ile 3 km mesafe bağlantı yapılabilir; 50 micron MMF kablo ile 550m, 62,5 micron MMF kablo 440m’ye kadar gidilebilmektedir. Yarı çift yönlü (half-duplex) veya tam çift yönlü (full duplex) çalışabilir.

1000 Base – SX

MMF kablo kullanılmasına dayanır. 50 micron MMF kablo ile 550m, 62.5 micron MMF kablo 260 m uzaklığa gidilebiliyor. 1000Base-LX ile daha çok uzak mesafede bağlantılar amaçlanmışken, 1000Base-SX ile ucuz yatay kablolama ve çok uzakta olmayan omurgaya bağlantı amaçlanmıştır.

1000Base – CX

Bakır kablo (copper twinax) kullanılmasına dayanır; genel olarak çok yakın (25m’ye kadar) mesafedeki bağlantılar için tanılanmıştır.

1000Base-t

Bu standart ile Gigabit Ethernet’in alışılagelen Cat5 UTP kablolama (4 çiftli) alt yapısı üzerine çalışılması amaçlanmıştır. Daha önceki LX, SX ve CX tanımlamaları 802.3z altında toplamışken, 1000Base-T, 802.3ab adı altında tanımlanmıştır. Bu standartta bağlanacak iki uç arası 100m’ye kadar olabilir; ağın çapı ise 200m’ye çıkabilir.

https://www.longlinenetwork.com/

Menü