Network Ürünleri – Fiber Optik Kablo ve Medya Converter

Network Ürünleri - Fiber Optik Kablo ve Medya Converter

Birden fazla bilgisayarın birleştirilerek sahip olunan bilginin ve belgenin paylaşıldığı sisteme network denilir. Bilgisayarların network ağına bağlanılarak veri transferi yapılabilir olması için bir kablo ya da kablosuz bağlantı sisteminin olması gerekir. Bu sistemlerde en yaygın olarak kullanılan devre bağlantısı Ethernet teknolojisidir. Bu teknoloji 10 Mbps, 100 Mbps ve 1 Gbps hızları ile desteklenebilir. 100 Mbps ve 1 Gbps hızları  Fast Ethernet  ve Gigabit Ethernet olarak isimlendirilmiştir.

IP kameralar, bilgisayarlar, IP telefonlar ve sunucular Ethernet bağlantı arayüzü ve kablo aracılığı ile bağlantı sağlar. Yani bir network’un ana yapı taşı NIC, modem, switch, router ve firewall cihazlarıdır. Ağ bileşenleri olarak ise GBIC ve SFP gibi modüller sayılabilir.

Günümüzde bu bağlantılarda kullanılan kablolar iki tipte üretilirler. Bunlardan birincisi bakır kablolar diğeri ise fiber optik kablo’dur. Fiber optik kablo verileri ışık olarak kodladıktan sonra iletir ve yüksek teknoloji olarak isimlendirilir. Hızlarının yüksek olmasının yanı sıra güvenli iletişim sağladığı da bilinir. Bakır kablolar ise daha yavaştır ve sinyal gücü bazı durumlarda yetmeyebilir. Dolayısıyla işlerinizin sekteye uğramaması ve daha hızlı olması için fiber optik kablo kullanılması faydalıdır.

Fiber optik medya dönüştürücü satın alınırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, Ethernet üzerindeki hız, fiber optik kablo ile ulaşmak istenilen mesafe ve fiber optik kablo tipi şeklinde sayılabilir.

Media Converter

Media converter; 100Base-T ya da Gigabit Ethernet 1000Base-T hızlarını destekler. Eğer bağlantı mesafesi 550 metrenin altındaysa bu durumda 000BASE-SX portu ve çoklu modu olan fiber optik kabloyu destekleyen medya dönüştürücü seçilmesi gerekir. Ancak bunun üzerinde bir menzile ulaşılmak isteniyorsa o zaman 1000Base-LX/LH portu ve tek modlu fiber kabloyu destekleyebilecek bir ürünü seçmek mantıklı olur. Network sistemlerinde kolay yönetim ve estetik bir görüntü önemlidir. Çünkü sistemin birbirine karışmaması gerekir. Böyle durumda rack kabinlerine ihtiyaç vardır. Bu kabinlerin amacı çoklu ortamdaki düzenin sağlanması ve kabloların yoğun bir şekilde kullanıldığında birbirine karışmasını engellemektir.

Network ürünleri;  fiber optik kablo ve media converter ürünlerinden sipariş vermek için www.longlinestore.com  mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.

Menü