Sanallaştırma Teknolojisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Sanallaştırma Teknolojisi Nedir Faydaları Nelerdir

Sanallaştırma Teknolojisi (Virtual Technology) Nedir? Sanallaştırma Teknolojisi Faydaları

Günümüz teknolojisi, bir bilgisayar veya sunucu üzerinden birden fazla makine veya sunucuyu aynı anda kullanabilme imkânı sağlıyor. Sanallaştırma teknolojisi olarak adlandırılan bu sistem ile aynı anda birden fazla bilgisayar veya sunucuyu çalıştırabilme ve yönetebilme imkânı doğuyor. Sanallaştırma teknolojisi gerek maliyet gerekse işgücü açısından daha fazla verim sağladığından küçük veya büyük ölçekli şirketler sanallaştırma teknolojisini kullanıyor.

Sanallaştırma Teknolojisi Nedir?

Sanallaştırma teknolojisi, fiziksel bir bilgisayar üzerindeki işlemci, bellek ve hafıza gibi kaynakların, birbirinden yalıtılmış olarak birden çok işletim sistemi ile aynı anda kullanım sağlayan bir paylaşım sistemidir.

İş gücü kaybı ve maliyeti azaltmanın yanı sıra yüksek verimlilik ve esneklik sağlar. Kısaca sanallaştırma, fiziksel bir yapıyı mantıksal alt parçalara bölmek olarak tanımlanabilir. Birçok şirketin IT departmanları çeşitli ürünler kullanarak kendi sistemlerini sanallaştırma yoluna gidiyor.

Sanallaştırma teknolojisi, tek bir bilgisayar veya sunucunun donanım kaynaklarını kullanarak daha fazla verim elde edilmesini sağlamak için kullanılıyor. Sanallaştırma, bir fiziksel donanımın sanal makineler aracılığıyla daha rahat performans ve verim elde etmek için birçok yazılım lisansına bağlı kalmadan, daha çok donamına ihtiyaç duymadan ve böylece büyük bir tasarruf sağlayan teknolojidir

Sanallaşma teknolojisi en çok işletim sistemi seviyesinde sanallaştırmada kullanılıyor. Bu işlem ile birden fazla işletim sistemini tek bir donanım bütünü üzerinde ve aynı zamanda oluşturup işlemeye imkan tanır. Eğer bir birincil işletim sisteminin üzerinde farklı bir işletim sistemi sanallaştırılıyorsa buna sanal pc ya da virtual machine denir.

Bilişim dünyasında sanallaştırma teknolojisi küçük ya da büyük ölçekli şirketlerin IT kaynak masraflarını azaltılmasına yardımcı olur. Bir ağ sisteminde birden fazla sunucu kullanmak IT masraflarını artırabiliyor. Bu nedenle, birçok firma IT masraflarını en aza indirmek için sanallaşma yoluna gidiyor.

Sanallaşma Teknolojisinin Tarihçesi

Sanallaştırmanın tarihçesi 1960’lı yıllara kadar dayanıyor.  1960’lı yıllarda Mainframe diye tabir ettiğimiz pahalı ve büyük bilgisayarların farklı alan adları çalıştırması için ayrılmasıyla ve birden fazla fonksiyonun tek bir bilgisayarda çalışması amacıyla oluşmuştur. Sanallaştırma uzun yıllar boyunca bilişim teknolojileri tarafından kullanılıyordu ancak günümüzde küçük ve büyük ölçekli firmalar da IT masraflarını en aza indirmek amacıyla sanallaşma teknolojisini kullanıyor.

Sanallaşma Ne İşe Yarar?

Sanallaştırma, var olan donanım kaynaklarını kullanarak bir sunucu, masaüstü, işletim sistemi, dosya ve ağı sanal olarak oluşturup, gerçek bir donanım varmış gibi kullanılmasına olanak sağlar. Bu nedenle, sanallaştırmanın birçok avantajı vardır.

Sanallaştırma teknolojisi öncelikle birden fazla işletim sistemini aynı donanım üzerinde çalıştırabilme imkânı sağlar.

Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanabilme olanağı sağlar.

İhtiyaç duyulması halinde hızlı bir şekilde yeni bir sunucu oluşturulmasını sağlar.

Kurulum ve bakım maliyetlerinde %80’e varan ciddi düşmeler gözlenir.

Yaşanabilecek bir probleme karşı sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme imkânı sağlar.

Sanallaştırma Türleri Nelerdir?

Server Virtualization

Bilişim sektöründe en çok kullanılan sanallaştırma türüdür. Sunucu VT ile tük bir fiziksel sunucu üzerine sanallaştırma yazılımı kurularak üzerinde birden çok sanal bilgisayar çalıştırılabilir. Sunucu VT ile aynı sunucu üzerinde diğer hizmetleri de çalıştırarak yeni bir ekipman almaya ihtiyaç kalmaz.

Desktop Virtualization

Masaüstü VT teknolojisi, kişisel bilgisayar masaüstü ortamının sunucu bilgisayar modeli kullanılarak fiziksel makineden ayrılması anlamına gelir.

Network Virtualization

Ağ VT teknolojisi, network kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra, fiziksel portların en üst düzeyde kullanılması ve en önemlisi güvenliğin en üst düzeyde tutulmasını sağlar.

Session Virtualization (Oturum VT)

Session VT teknolojisi, fiziksel ya da sanal sunucu kurularak, kullanıcının yerel ya da uzaktan merkezi sunucu üzerinde oturum açmasıdır. Terminal Server olarak da bilinen bu ağ türüne yerel ağdan ya da WAN üzerinden bağlanılabilir.

Storage Virtualization

Depolama VT teknolojisi, birden çok ağ depolama aygıtının merkezi olarak tek bir noktadan yönetilmesidir. Tüm depolama aygıtları tek bir depolama aygıtı olarak yapılandırılır.

https://www.longlinenetwork.com/

Menü