SDN ( Software Defined Network ) Nedir?

SDN ( Software Defined Network ) Nedir

SDN ( Software Defined Network ), kelime olarak yazılım tanımlı ağ demektir. Kontrol düzleminin bazı aygıtları denetlemesini sağlar. Maliyeti düşük olan bu sistem günümüz teknolojisiyle uyumlu olarak çalışabildiğinden dolayı yönetilebilir bir yapıdadır. Bu sayede ağ denetimi doğrudan programlanabilir kontrol ve yöntem işlemleri birbirinden ayrılmış olur. SDN ( Software Defined Network ) kullanılabilmesi için OpenFlow protokolünün olması gerekir.

SDN Yapısı

Bir cihaz içerisinde yöneticilerin ihtiyacında değişiklik olabilir, bu ihtiyaçlar doğrultusunda SDN sayesinde yönlendirme kontrolü sağlanmış olur. Ağ trafiğindeki akış ise dinamik olarak ayarlanabilir.

Ağ zekasının mantıksal olarak merkezileştirilmiş olması beraberinde uygulama ve ilke motorlarının tek bir işlemde toplanmasını mümkün hale getirecektir.

Ağ yöneticileri, SDN programları sayesinde otomatik olarak ağ kaynaklarını yapılandırır ve bu sayede optimize edilmiş olan sistem güvenliği artırılmış hale gelmiş olur.

Ağ üzerindeki talimatlar, satıcılara özgü cihaz ve protokol yerine SDN denetleyicileri tarafından sağlanmış olduğundan SND, açık standartlar vasıtasıyla uygulanmış ağ tasarımıyla operasyonu bir araya getirebilir.

Konvansiyonel ağların, kullanılan veri merkezlerinin dinamik bilgi işlem ve depolama gereksinimi karşılayamadığı ve bu nedenle SDN gibi daha yeni bir ağ paradigmasına ihtiyaçları vardır.

SDN sistemi şu an kullanılmakta olan ağ mimarisinden farklı bir yapıya sahiptir. Piyasada bulunan network cihazları üç katmandan oluşur. Bunlar ise şöyledir.

  1. Kontrol katmanı
  2. Yönetim katmanı
  3. Veri katmanı

Bu katmanları daha fazla açıklayacak olursak içeriği şu şekilde özetlenebilir.

Katman kontrolünde cihazda çalışana aktif protokollerin kararları alınır ve bu paketin gideceği yere kontrol katmanında karar verilir. Yönetim katmanında ise alınan veriler iletilir. Yönetim katmanı aynı zamanda iletim katmanı olarak da kabul edilir. Son olarak veri katmanında alınan bilgiler doğrultusunda verilerin iletişimi sağlanır.

Bu üç katmandan bir tanesi günümüzde kullanılmakta olan cihazlarda bulunur. SDN mimarisinde ise bu katmanların üçü de birbirinden ayrılır. SDN’nin icat edilmesindeki maksatta bundan kaynaklanır. Kontrol ve yönetim “controller” adı verilen bir merkezi cihaz üzerinde toplanır. Ana cihazda ise sadece veri katmanı bulunur. Controller’den alınmış olan bilgiler iletim kararlarını alır.

Network cihazları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve satın almak için lütfen web sitemiz www.longlinestore.com u ziyaret ediniz.

Menü