SFP Çeşitleri ve Aralarındaki Farklar

SFP Çeşitleri ve Aralarındaki Farklar

SFP, fiber altyapı sistemlerinde ışığın üzerinden taşınmakta olan sinyallerin elektriksel akım olarak sinyallere dönüştürülmesine yarayan modülün adıdır. Genellikle aktif cihaz olarak adlandırılan switchlerin tamamlayıcılarıdır. SFP modüller protokol bağımsız sayılırlar ve genelde 155 Mbps ya da 2,5 Gbps hızına göre çalışmaları için tasarlanmış ara yüzleri bulunmaktadır.

SFP modül yuvalarına çeşitli standartlardaki bakır ya da fiber modüller takılabilmektedir. Böylelikle tek bir switch noktasında, farklı fiber optik ya da elektrik portları sağlayan hizmetler sağlamak mümkün hale gelmektedir. Fiber veya bakır portları sabit bulunan cihazların her birinde farklı iletişim altyapısına sahip tipler; multi mode fiber, single mode fiber kısa mesafe, single mode fiber uzun mesafe, single mode fiber çok uzun mesafe gibi ayrı bir switch gerekmektedir. Ancak bu durum, SFP kullanıldığı takdirde ekonomik bir cihazla hybrid yapılar oluşturularak çözülebilmektedir.

SFP Çeşitleri

SFP modüllerinin birçok tipi bulunmaktadır. Bu tipler durumun getirilerine göre şekillendirilebilir. Bunlar kısaca şu şekilde açıklanabilir;

Multi Mode

Multi mode denilen tip fiber optik kablolar ile kullanılan bir modül grubudur. Ayrıca SX modül olarak da anılabilmektedir. 850 nm dalga boyunda max. 550 mt. iletişim kapasitesi ile 1.25 Gbps hızda yani 550 metre mesafeye kadar ya da 4.25 Gbps hızla yani 150 metre mesafeye kadar, bir başka ifade şekliyle 100 Mbps ara yüzler 2 kilometreye kadar, 1000 Mbps ara yüzlerse 270 ila 550 m mesafeye kadar çalışabilmektedir.

Single Mode One Pair

Single mode directional SFP modülü, iletişim için bir çift fiber optik kablo kullanmaktadır. Bu kablonun bir kılı alış için, diğer bir kılı da gönderim için kullanılmaktadır.

Single mode SFP’lerde 1310 nm ve 1550 nm olmak üzere iki tane farklı iletişim dalga boyu bulunmaktadır. 1310 nm lazer SFP’ler 10ila 20 kilometreye kadar kullanılabilmektedir, 1550 nm lazer SFP modüller ise 300 kilometreye kadar iletişim sağlamaktadırlar. Ancak her bir SFP’nin düzgünce çalışabilmesi için kablonun öteki ucuna konulması planlanan SFP’nin de aynı dalga boyuna sahip olması gerekmektedir. Single mode directional modülleri kısaca şu şekildedir;

LX,1310 nm dalga boyu 10 km, EX, 1310 nm dalga boyu 40 km, ZX, 1550 nm dalga boyu 80 km, EZX, 1550 nm dalga boyu 120 km uzunluğuna ulaşabilmektedir. BX ise 1490 nm/1310 nm çalıştığı dalga boyunda tek yönlü ve iki farklı dalga boyunda iletişim kurmak için 10 km mesafeye kadar uzayabilmektedir.

Single Mode Bidirectional (BI-DI)

Single Mode Bidirectional SFP modüller haberleşme için yalnızca tek kıl fiber kullanmaktadırlar. Özellikle Telekom şirketleri iletişim altyapı yatırımlarında ve GPON sistemlerinde son kullanıcıya yönelik olarak Telekom servislerinde bidirectional ara yüz kullanırlar. Bidirectional SFP modüller çift yönlü çalıştıkları için farklı dalga boylarında veri alma işlemi ve veri gönderim işlemlerini yapabilmeleri nedeniyle eşzamanlı olarak hem alım hem gönderim işlemlerinde kullanılırlar.

Ancak bu SFP’ler seçilirken dikkat edilmesi gereken nokta karşılıklı kullanılan SFP’lerin ters simetrik olarak seçilmesi gerekliliğidir yani alama ve gönderme frekansları tam tersi olmalıdır ki modül doğru bir şekilde çalışabilsin.

https://www.longlinenetwork.com

Menü