Mbps Nedir? Megabyte ile Megabit Arasındaki Farklar

Mbps Nedir - Megabyte ile Megabit Arasındaki Farklar

Mega Bits Per Second olarak adlandırılan Mbps, saniyede aktarımı gerçekleşen veri sayısının Megabit cinsinden ifade ediliş şeklidir. Mbps internetin hız ölçüm birimi olarak bilinir. Bir saniyede ne kadar veri aktarılacağını Mbps cinsi ile ifade edebilirsiniz. Çoğunlukla, internet hızı ile indirme hızı kavramları birbirine karıştırılır. İnternetin hızını ifade eden Mbps’dir.

Birbirine karıştırılan kavramlar arasında yer alan Megabyte ile Megabit arasında bazı farklılıklar bulunur. Veri ve dosyalara ait değerleri ifade ederken cinsine göre bir kavram belirlenir. Genel olarak, sabit disk ve dosya boyutlarını ölçmek için byte cinsinden ifadeler kullanılır. Geniş bant hızı verileri hesaplanırken ise Megabit kavramı karşınıza çıkar.

Farklı verileri ifade ederken kullanılan megabyte ve megabit kavramı kısaltma bakımından birbirine karıştırılabilir. Megabyte kavramı MB ile sembolize edilirken, megabit Mb şeklinde kısaltılır. Her iki kısaltmada da harfler aynı ancak büyük ve küçük harf bakımından bazı farklılıklar bulunur.

Megabyte ile megabit kavramının büyük-küçük farkına göre ifade edilmesinin önemli bir anlamı vardır. Megabit, megabyte kıyasla daha az ve küçük bir üniteye sahiptir. Bu nedenle, Mb kısaltmasındaki b küçük harfle ifade edilir.

Megabyte’ı oluşturmak için bir milyon kadar megabit gereklidir. Teknik olarak bayt kavramı bit kavramından çok daha büyüktür. Bu nedenle, megabyte ile megabit kavramını ifade ederken, farkın anlaşılması için sembollerde büyük- küçük harf kullanılmıştır.

Megabyte ile Mbps Arasındaki İlişki

Megabyte kavramı dosya boyutunu ifade etmek için kullanılan birimdir. Megabyte ile elinizdeki cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi cihazlarda yer alan dosyaların ne kadar yer kapladığını tespit edersiniz. Mbps ise internetin standart hızı olarak karşınıza çıkar. Megabyte kavramı çoğunlukla MB şekli ile ifade edilir.

İnternet hızlarına göre veri indirirken hangi hızda ne kadar veri indirileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıda hız ve indirme boyutlarını görebilirsiniz.

8 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 1 MB indirme yapılabilir.

16 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 2 MB indirme yapılabilir.

24 Mbps’lik İnternet hızı ile saniyede 3 MB indirme yapılabilir.

https://www.longlinenetwork.com/

Menü