Media converter nedir? Kullanım alanları nerelerdir?

Media converter nedir?

Media converter, farklı ağ cihazları arasında veri iletişimini sağlayan ve farklı ağ arayüzleri arasında uyumlu hale getiren bir ağ cihazıdır. Medya dönüştürücüler, Ethernet, Fiber Optik, Koaksiyel Kablolar, Twisted Pair Kablolar ve diğer ağ bağlantıları arasında veri akışını sağlar. Media converter, ağ yöneticilerinin bir ağın iletişim protokolünü değiştirmeden yeni bir teknolojiye geçmelerine izin verir. Ayrıca, uzun mesafeleri kapsayan fiber optik bağlantılarında kullanılabilirler. Media converter’lar, farklı hızlarda çalışan cihazları birbirine bağlamak için de kullanılabilir.

Bir ağda farklı veri iletişim protokolleri kullanılabileceği gibi, farklı ağ arayüzleri de kullanılabilir. Bu durumda, farklı arayüzleri kullanan cihazlar arasında doğrudan iletişim kurmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, farklı ağ arayüzleri arasında veri iletişimini sağlamak için bir media converter kullanılabilir.

Media converter, bir ağ arabiriminde gelen veriyi diğer ağ arabirimine uygun hale getirerek iletişimi mümkün kılar. Örneğin, fiber optik kablo kullanan bir ağ ile bakır kablo kullanan bir ağ arasında veri iletişimi sağlamak istendiğinde, fiber optik sinyali bakır kabloya dönüştürmek için bir fiber optik media converter kullanılabilir. Bu sayede, farklı arayüzleri kullanan cihazlar arasında doğrudan iletişim kurulabilir.

Media Converter Kullanım alanları nerelerdir?

Media converter’ların kullanım alanları şunlardır:

  1. Fiber optik ve bakır kablolu ağlar arasındaki dönüşüm: Media converter’lar, fiber optik ağlarda kullanılan verileri, bakır kablolu ağlarda kullanılan verilere dönüştürmek için kullanılabilir.
  2. Farklı hızlarda çalışan cihazları birbirine bağlamak: Media converter’lar, farklı hızlarda çalışan cihazları birbirine bağlamak için kullanılabilir.
  3. Uzun mesafeleri kapsayan fiber optik bağlantıları: Media converter’lar, uzun mesafeleri kapsayan fiber optik bağlantılarında kullanılabilir. Fiber optik kablolama, Ethernet ağlarında yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletimi sağlar. Ancak, mevcut ağ altyapısına sahip olanlar, fiber optik bağlantılarını desteklemediğinden, media converter’lar bu tür durumlarda kullanılabilir.
  4. Ağ yedekliliği: Media converter’lar, ağ yedekliliği için kullanılabilir. Örneğin, bir fiber optik bağlantı kesildiğinde, media converter’lar bakır kablolu ağa geçerek iletişimi sürdürebilirler.
  5. Video ve ses iletimi: Media converter’lar, video ve ses gibi farklı medya türlerini iletmek için kullanılabilirler.
  6. Noktadan-noktaya bağlantı: Media converter’lar, noktadan-noktaya bağlantı gerektiren uygulamalar için idealdir. Örneğin, fiber optik kablolama ile bir cihazı bir uzaklıkta bağlamak için kullanılabilir.
  7. Esnek ağ tasarımı: Media converter’lar, ağ tasarımında daha fazla esneklik sağlar. Uzun mesafe veya farklı tipte bağlantı noktaları arasında veri iletişimini mümkün kılar. Ağ altyapısı geliştikçe, media converter’lar ağdaki farklı cihazlar ve iletişim protokolleri arasındaki veri transferini sağlayarak daha fazla esneklik sağlar.
  8. Farklı iletişim protokolleri arasında veri aktarımı: Media converter’lar, farklı iletişim protokolleri arasında veri aktarımını mümkün kılar. Örneğin, fiber optik ve bakır kablolar arasında veri aktarımını sağlar.

Media converter’lar, farklı iletişim protokolleri arasında veri aktarımı sağlayarak ağ altyapısının daha esnek olmasını sağlar. Uzun mesafe ve noktadan-noktaya bağlantı gerektiren uygulamalarda kullanılabilirler. Media converter’lar, ağ yöneticileri tarafından ağların daha iyi yönetimi için kullanılabilirler.

Media converter satın almak için iletişim: info@longline.com.tr

Menü