Veri Tabanı Nedir?

Veri Tabanı Nedir

Veritabanı masaüstü ve notebook gibi cihazlara yüklenen bilgilerin depolanmış olduğu alandır. Bilgisayarlardaki düzenli veri girişi bu bilgilere erişimin kolay olabilmesi açısından sınıflandırılmasını yani kategori haline getirilmesini gerektirir. Dosya-işlem sistemi depolama için var olsa da bu yöntemin yetersiz olması yeni depolama alanlarına da ihtiyaç duyulmasını sağlamıştır.

Bilgilere ulaşabilmek ve sonrasında düzenleme yapabilme gibi işlemler veri tabanından yapılır. Bilgisayara girilen veriler dağınık olsa da veritabanına gittiklerinde belli bir düzende depolanırlar. Konuyu örneklendirecek olursak cep telefonu rehberleri gibi düşünülebilir. Rehbere ne kadar karışık isim girerseniz girin çağırmak istediğinizde belli bir düzende karşınıza gelir.

Veritabanının Faydaları

  • Bilgisayarda bulunan bilgilerin dağınık olmasının önüne geçmek ve aranan bilgilerin zorluk çekmeden bulunmasını sağlanmak,
  • Hızlı erişimle beraber zamandan tasarruf sağlamak,
  • Bilgisayarda gereksiz olan yer kaybının önüne geçmek,
  • Dosya bütünlüğünün sağlanması,
  • Kurum, firma, hastane, okul ve benzer bir çok kuruluş veritabanı oluşturarak bu veritabanına network aracılığı ile ulaşırlar.

Bilgileri Veritabanında Tutmak Neden Önemlidir?

Birbiri arasında bağlantısı olan dosyalar birleşik ayrı olan dosyalarında ayrışması gerekir. Dolayısıyla bilgilerin girişleri zaman farkıyla olduğunda tekrar aranıp bulması zor olacaktır. Veri tabanı ise bir kütüphane gibi hareket eder ve her bilgiyi kendi kategorisinde depolar.

İki tür veritabanı vardır.

  1. Düz dosya veritabanı
  2. İlişkisel veritabanı

Düz dosya veritabanları daha basittir. Bilgiler tek yönlü olarak depolanır. İlişkisel veri tabanı ise farklı dosyalar arasında gruplandırma sağlar.

Bileşenler

Veritabanı bileşenleri tablolar, sorgu ve formlardır. Veriler bu tablolar içerisinde depolanır. Tek bir tablo olabileceği gibi birden fazla tabloda olabilir. Her satır ve sütun farklı işlevlere sahiptir. Sütunlarda bilgi sınıfları, satırlarda ise bu sütunlara ait olan bilgiler saklanır. Her tablo bir alan ismine sahiptir. Veriler giriş esnasında tür olarak belirtilmelidir. Çünkü daha sonra veri çağrılmak istendiği zaman eksiksiz bir şekilde bu sistemle gelir.

Yapılan tüm bu işlemler veritabanı yönetme sistemi olarak isimlendirilir. Veri girişlerinde önemli olan bilgilerin doğru tanımlanmasıdır. Kısaca veritabanı birbiri arasında bağlantısı olan bilgilerin kütüphane ortamında saklanmasıdır.

https://longlinenetwork.com/

Menü